Mindfulness

* Mindfulness 
Ons leven wordt vaak bepaald door “moeten” die weinig ontspannend is. We leven op automatische piloot! Meestal zijn we opgenomen in zorgen, plannen of oordelen. We verliezen ons, in verhalen over onszelf en anderen, en over hoe het leven zou moeten zijn! We gaan steeds op zoek naar geluk, maar we vinden het niet, of als we denken het gevonden te hebben, ontglipt het ons weer. We denken maar al te vaak dat, wanneer dit éne probleem zal opgelost zijn we dan gelukkig zullen zijn, maar al gauw blijkt dit een illusie te zijn, er dient zich alweer een ander probleem aan.  Veel van onze energie verliezen we in wat was (verleden) en wat nog moet komen (toekomst), we missen vaak de volheid van Leven!
Via de ademruimte leren we de automatische piloot uitschakelen (doen- versus zijnsmodus), het is een continu denken en doen dat stress opbouwt en we leren ook onze automatische gedragspatronen herkennen. We leven vanuit geconditioneerde en reactieve patronen. We leren ook onze gedachten zien als een proces van het denken, iets wat de geest nu éénmaal doet.  Onze gedachten hoeven we niet hoofdzakelijk te volgen en als “verpletterende waarheden” te zien. Het is  belangrijk gewaar te worden van gedachten die ons blokkeren. We zijn onze gedachten niet!!!  Er wordt ook met de “GEL” gewerkt (gedachten, emoties, lichaam). We onderzoeken de invloed van de gedachten op de emoties en omgekeerd en geven aandacht wat dit met ons lichaam doet. Ons lichaam is de plaats waar we rechtstreeks in contact komen met onze  emotionele pijnen. We leren emoties toe te laten, we observeren ze, we blijven erbij, we verwelkomen wat is!!! We gaan er niet mee in strijd, we lopen er niet van weg en onderdrukken ze niet (fight, flight and freeze). Verder geven we ook aandacht aan onze impulsen en de lichamelijke gewaarwordingen, dit alles met een niet-oordelend gewaarzijn. Dit schept ruimte en leidt tot ontspanning met de realiteit!  Meestal gaan we in strijd met wat is en dit bezorgt ons nog meer stress en lijden. We leren mild te zijn voor onszelf, en we leren onszelf aanvaarden! We worden bewust van wie we in wezen ZIJN!

 Lichaams- of energetisch werk maakt  meestal deel uit van de sessie.

MF wordt toegepast voor verscheidene medische aandoeningen zoals depressie, angst, (chronische)pijn, stress, onrust en piekeren, slaapstoornissen, huidziekten, hart- en vaatziekten, kanker, stressgerelateerde maag- en darmproblemen. Naast de integratie binnen de medische wereld, wordt MF ook toegepast in scholen, bedrijven, de jurische wereld, gevangenissen en als tool voor algemeen stressmanagement. De drukte en emotionele beroerdheid van onze samenleving verklaart misschien het groeiende succes van mindfulness in onze westerse wereld.

De beoefening van mindfulness-meditatie is ongeveer 2500 jaar oud en situeert zich in India. Gautama, zoon van een koning, was na een lang beschermd leven geschokt door het menselijk lijden dat hij plots te zien kreeg. Hij was vastberaden het mysterie van het menselijk lijden te doorgronden. Hij beoefende de hoogste vormen van meditatie, onder verschillende meditatieleraren en ahw hij vaststelde dat hij zich tijdens de meditaties wel goed voelde, vond hij dat er toch niet zoveel veranderde toen hij terug uit meditatie was. De dagelijkse zorgen en frustraties bleven dezelfde.Vastberaden als hij was, ging hij zijn eigen meditatieweg volgen.  Zijn meditatieobject werd zijn eigen menselijke geest: gedachten, emoties, gewaarwordingen, reacties en impulsen. Zodoende kwam hij tot een diep inzicht in de natuur van de geconditioneerde geest, met haar gehechtheid, afkeer en begoocheling. Hij ontdekte het pad naar vrijheid!