Gesprek – zelfrealisatie

*Gesprek – zelfrealisatie

Via gesprek wordt er gevoeld en geluisterd naar de knelpunten in iemands leven. Er wordt een andere kijk aangereikt om bewuster en lichter met dit alles om te gaan. Indien nodig kan er geholpen worden met doorvoelen en doorzien van patronen en emotionele ladingen of geassisteerd worden bij het stellen van de juiste vragen en het ontmantelen van geloofspatronen en overtuigingen… Alle conditioneringen die je belemmeren worden aan de kaak gesteld. Je wordt je bewust van het spel dat het ego met je speelt en hoe gevangen je bent! Carine begeleidt je tevens in het hervinden van je levensvreugde ondanks de  pieken en dalen in het leven waar niemand omheen kan. Diep in elk mens schuilen vermogens om tot inzicht en bloei te komen…

Naast gesprek  is  lichaams- of energetisch werk meestal deel van de sessie.